Отчет за 1 кв. 2017 г. по программе "Благоустройство"